DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNE UYGULANAN EMY KALDIRILDI

02.10.2018 Tarih 30553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan karar içeriği demir çelik ürünlerine 200 gün süreli uygulanan CIF kıymetin %25’i oranında teminata alınan Ek Mali Yükümlülük vergisi, Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 2019/1 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine ilişkin Tebliğ ile ÖNLEMSİZ olarak sonuçlandırılmış olup Karar eki listede belirtilen demir çelik ürünlerine EMY uygulaması kaldırılmıştır.

138 sayılı karara ulaşmak için tıklayınız
2019/1 sayılı tebliğe ulaşmak için tıklayınız.