DEMİR VE ÇELİKTEN BORULARA ANTİ DAMPİNG

09 Temmuz 2022 Tarih 31891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/19) ile Çin menşeli 73.04 tarife pozisyonunda yer alan demir ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller için Anti Damping vergisinin yeni oranlarıyla uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.