DEMİR VE ÇELİKTEN HALAT VE KABLOLAR

09 Temmuz 2022 Tarih 31891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/20) ile Çin ve Rusya menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00, 7312.10.98.00.00 GTİP’li demir veya çelikten halatlar ve kablolar ürünlerinin ithalatında Anti Damping vergisinin yeni oranlarıyla uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.