DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK AZAMİ ÜCRET TARİFESİ

Deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili ücret tarifesini yer aldığı 2014/29 sayılı genelge iptal edilmiş olup TL üzerinden düzenlenen 2019/8 sayılı genelge yayımlanmıştır. Genelgenin yürürlük tarihi 08.04.2019 tarihidir. Bu tarih itibariyle limanlarda yapılan;

  • Tam muayene,
  • Kısmi muayene,
  • X-Ray,
  • Numune alma,
  • Tartım

gibi işlemler için alınacak ücretler sabitlenmiştir.

Ayrıca, X-Ray, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir veya birkaçının, gümrük idaresince tam veya kısmi muayene işlemleri sırasında ya da bu hizmetlerle birlikte talep edilmesi halinde, söz konusu hizmetler için belirlenen ücret %50 indirimli uygulanacağı,

Yukarıda sayılan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında zorunlu olarak ortaya çıkabilecek mühür/kilit takma-sökme, konteyner kapak açma, CFS planlama-düzenleme, dokümantasyon vb. hizmetler dolayısıyla ilave bir ücret tahsil edilmeyeceği ifade edilmektedir.

2019/8 sayılı genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

2014/29 sayılı genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.