DENİZYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞI EŞYA VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

23.01.2019 Tarih 30664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Seri No 1 Tebliği” ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyaların ilgili rejime giriş işlemlerinin verilecek izin ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Uygulama 23.04.2019 tarihinde başlayacaktır.
 • Uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yayımlanacaktır.
 • Başvuru Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvurunun kabul edilmesi halinde Bilgi sisteminde yetkilendirme işlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
 • İzin sadece Denizyolu Konteyner Taşımacılığı kapsamında gelen eşyalar için geçerlidir.
 • Parsiyel konteynerler kapsamda değildir.
 • İthalinde İzin alınması gereken eşyaların belgeleri alınmadan ve beyannameye kaydedilmeden beyannamenin bu kapsamda tescil edilmesine izin verilmez.

Uygulamadan yararlanmak için yapılacak İZİN BAŞVURUSU için aşağıdaki bilgi ve belgeler gereklidir.

 1. Türkiye’de yerleşik firma olması
 2. Yönetim Kurulu üyeleri için sabıka kaydı
 3. 12 aylık dönemlerde işlem gören beyanname sayısının %2 aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle ceza uygulanmış olması,
 4. 12 aylık dönemlerde işlem gören beyanname sayısının %5 aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,
 5. Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,
 6. Yeminli mali müşavir olumlu görüşlü rapor
 7. Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,
 8. Sanayi Sicil Belgesi,
 9. İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhütname

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunarız.

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ