DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü;

 • Dahilde İşleme,
 • Hariçte İşleme,
 • İhracat Destekleri,
 • Hizmet Sektörü Destekleri,
 • Belgesiz İhracat Kredileri,
 • Vergi, Resim, Harç İstisnası,

gibi ihracatçılara sağlanan destek unsurlarını tek adreste birleştirilmiştir. 2021 Yılı itibariyle yukarıdaki destek unsurlarıyla ilgili başvurular Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılacaktır. Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvuru yapabilmek için aşağıdaki belgelerinin belirtilen şekilde düzenlenmesi ve Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. 1 Aralık 2020 tarihine kadar gerekli belgelerin hazırlanarak tarafımıza iletilmesini önemle rica ederiz.

 1. EK A  Sistem Kullanım Taahhütnamesi (ekte)
 2. EK B1Yararlanıcı Bilgi Formu (ekte) (Bilgisayarda doldurulmalıdır.)
 3. EK C Kullanıcı Yetkilendirme Formu (ekte) (Noter onaylı olmalı) (Bilgisayarda doldurulmalıdır.)
 4. İmza Sirküleri
 5. Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi veya Elektronik ortamda alınan Ticaret Sicil Belgesi
 6. Vekalet durumu varsa Vekaletname
 7. Kapasite Raporu

Aşağıdaki linkler üzerinden konuyla ilgili Duyuru, DYS Kayıt Sunumu, talep edilen belgeler ve görsellerine ulaşılabilir.

http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-destek-yonetim-sistemi-dys-1.html

https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys