DİİB KAPSAMINDA BUĞDAY UNU İHRACATI EŞDEĞER EŞYA KULLANIMINDA DİKKATE ALINACAK TARİH HK.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 01.04.2020 Tarih 53626794 / :52707093-105.02.01 sayılı yazısında; İhracat: 2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde 17 Ağustos 2018 tarihinde yapılan değişiklik marifetiyle buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı taahhüdü karşılığında buğday ithalatı öngören dahilde işleme izin belgeleri (DİİB) kapsamında önceden ihracat yapma şartının kaldırılmış ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında eşdeğer eşya kullanılmaması ve ithal edilen buğdayın ihraç edilecek mamul madde bünyesinde kullanılma şartı getirildiği 29 Ağustos 2018 tarihli yazısı ile Bölge Müdürlüklerine ilettiğini,

Bu değişikliğe istinaden müteakip süreçte söz konusu ürünlerin dâhilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilecek olan ihracatında 141 numaralı “İşbu belge kapsamında 17/08/2018 tarihinden sonra yapılacak ihracatlar da eşdeğer eşya kullanılamaz.” özel şartının söz konusu DİİB’lere derç edilmesi uygulamasına, 27 Ağustos 2018 tarihinde başlanmış ve mevzuat değişikliğine ilişkin ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine yönelik duyuru yazısı da yine 27 Ağustos 2018 tarihinde iletilmiş ve düzenlemenin 31 Ağustos 2018 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra kapatma işlemi tekemmül ettirilen gümrük beyannameleri için dikkate alınması gerektiğini,

Ancak, açık statüdeki belge sahibi firmaların halihazırda devam eden ihracat işlemlerinde ihdas edilen yeni özel şarta uyum sağlaması konusunda sorun yaşadıkları, tescil işlemleri 31 Ağustos 2018 tarihi öncesinde tamamlanmasına karşın ihracat işlemleri 31 Ağustos 2018 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra tamamlanarak kapanan beyannameler kapsamında özel şart ihlali vuku bulduğu ve özel şart ihlali hasebiyle mevzuatta öngörülen süre boyunca indirimli teminattan istifade edemeyen firmaların finansman yüküne maruz kaldığı görüldüğü, geçen sürenin firmanın üretim ve dış Ticaret kabiliyetinin bir sonucu olduğu belirtilerek düzenlemenin 31 Ağustos 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilmiş gümrük beyannameleri için dikkate alınmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.