DİŞ FIRÇALARINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK GÜNCELLENDİ.

02.02.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile önümüzdeki 3 yıl süreyle Diş fırçalarına uygulanacak Ek Mali Yükümlülük kıymetleri belirlenmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 

02.02.2021 TARİHİ İTİBARİYLE SÜRESİ BİTECEK ESKİ TABLO
GTİP EŞYANIN TANIMI EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
9603.21.00.00.19 Diğerleri 0,23 ABD
Doları /Adet
0,22 ABD
Doları /Adet
0,21 ABD
Doları /Adet
03.02.2021 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK YENİ TABLO
GTİP EŞYANIN TANIMI EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
1. Dönem
(3/2/2021-2//2/2022)
2. Dönem
3/2/2022-2/2/2023)
3. Dönem
3/2/2023-2/2/2024)
9603.21.00.00.19 Diğerleri 0,19 ABD
Doları /Adet
0,17 ABD
Doları /Adet
0,15 ABD
Doları /Adet