DOLAŞIM BELGELERİ VE MENŞE ŞAHADETNAMELERİNDE “TÜRKİYE” KULLANIMI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.06.2022 Tarih E-20117910-163.99-00075993584 Sayılı Menşe İspat ve Dolaşım belgelerinde “Türkiye” kullanımı konulu yazısında

Dışişleri Bakanlığımızca Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan girişimler neticesinde ülkemizin isminin yabancı dillerdeki karşılıkları yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı hususu 2 Haziran 2022 tarihinde BM tarafından da onaylandığı, Bu itibarla, ihracat kapsamında gerek elektronik ortamda gerekse manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin ülkemiz isminin yazıldığı bölümlerinde ülkemizin adının yabancı dillerdeki karşılıkları yerine “Türkiye” ifadesinin kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.