DÖVİZLE YAPILAN SÖZLEŞMELER TÜRK PARASI OLARAK YENİDEN BELİRLENECEK

Bugün ki Resmi Gazetede yayımlanan “TPKK hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair 85 sayılı karar” ile Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı ve dövizle yapılmış sözleşmelerin otuz gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerle yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak (Örneğin; Bir sözleşme kapsamında, nakliye, depolama, tahliye, yükleme boşaltma iç dağıtım, ardiye vb. anlaşmaları gibi) döviz ile yapılan sözleşmelerin otuz gün içinde Türk parası olarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız