DUVAR KAĞITLARINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

10.07.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4247 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00, 4814.90.70.10.00 GTİP’de yer alan Duvar kağıtları için Ek Mali Yükümlülük getirilmiştir. Uygulama ve karar 06.08.2021 Tarihinde yürürlüğe girecektir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.