EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK İÇİN MENŞE İSPAT BELGELERİ HK.

Bilindiği üzere; 25.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11973 sayılı karar ile 08.02, 10.06, 2106.90, 22.08, 24.01, 27.01, 2704.00, 2713.11, 33.04, 3904.10, 3908.10, 39.26, 44.01, 48.02, 48.04, 48.11, 5502.10, 7308.90, 8413.70, 8479.89, 87.03 ve 9022.19 Tarife pozisyonunda yer alan ABD menşeli eşyalar için karşılarında belirtilen oranda EMY tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

Son zamanlarda bazı gümrük idarelerinin yukarıdaki tarife pozisyonlarında ki başka ülke menşeli ithalat işlemleri için sunulan menşe ispat belgelerini kabul etmeyip ayrıca Menşe Şahadetnamesinin ibraz edilmesi gerekçesiyle işlemleri durdurması neticesinde Gümrük Müşavirleri Dernekleri konuyla ilgili Bakanlığa yazılı görüş sormuş olup Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 15.03.2019 Tarih 20117910-163.08 sayılı yazısı ile yukarıda belirtilen tarife pozisyonlarındaki eşyalara ait ithalat işlemlerinde Gümrük İdaresine sunulan menşe ispat belgelerinin kabul edilmesini ayrıca başka bir belge aranılmaması gerektiğini ifade etmiştir.

Bilginize sunarız

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

ABD menşeli eşyalara EMY oranlarını görmek için lütfen tıklayınız.

İlgili yazı için tıklayınız.