ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

28 Temmuz 2022 Tarih 31906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile EK-1 sayılı tabloya 8703.80.10.00.00 GTİP’li Elektrik motorlu yeni otomobil %10 olarak eklenmiştir. Karar 12.08.2022 Tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.