ELEKTRONİK TEMİNAT MEKTUBU UYGULAMASI

Gümrük idarelerine verilmek üzere bankalar tarafından düzenlenen TEMİNAT MEKTUPLARI elektronik ortama alınmıştır. Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup söz konusu E-Teminat Mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülü gerçek ortamda devreye alınmıştır.

Halihazırda E-Teminat Mektubu düzenlenmesini teminen entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan 3 banka mevcut olup söz konusu bankalar Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank’tır. Diğer taraftan ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan banka bilgileri bildirilecektir. Diğer taraftan daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemler yine kâğıt usulde devam edecektir. Kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, beyannamede kullanımı Bakanlıkça daha sonra bildirilecek tarihten itibaren mümkün bulunmayacaktır.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.