EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANAN DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNE TARİFE KONTENJANI TEBLİĞİ

01.10.2018 Tarih 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Demir-Çelik Ürünleri ithalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında açılan tarife kontenjanlarının usul ve esaslarının düzenlenmesi konusunda 2018/7 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’in,
2.nci maddesi kapsamında Genel Tarife Kontenjanından faydalanmak için; BİLGE Sisteminde, muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve “BSGDCGENL” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi,

3.üncü maddesi kapsamında Belirli Ülke Tarife Kontenjanlarından faydalanmak için;  BİLGE Sisteminde, anılan karar ekinde yer alan listedeki menşe ülkelerden birinin girilmesi ile muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve BSGDCULKE” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi gerekmektedir.

Bahse konu uygulama 17.10.2018 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız