Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Muratlı Gümrük Müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 26/7/2013 tarihli ve 14048 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.