Keskin Güngör Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. Ulusal ve Uluslararası yasalara göre faaliyetlerini yürütmektedir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder. Eğitimli ve deneyimli personeliyle müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürür.

Müşterilerimizin ulusal ve uluslararası alanlarda itibarları bizim için önemlidir. Firmamızın ve müşterilerimizin itibarlarından asla ödün vermeyiz. Tüm yönetici ve personelimiz iş etiğine ve sözleşmelere bağlıdır.

Müşterilerimize gümrük, dış ticaret ve sektörel bazda gerekli bilgilendirmeleri zamanında ve anlaşılır şekilde iletmesini sağlar, hizmet sürecimizi değişikliklere göre güncelleriz.

Müşterilerimize özel çözümler üretiriz. Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun yürütürüz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretebilme, bu hizmetleri sürekli geliştirme, disiplinli çalışma ortamı yaratmak için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun hareket ederiz.

İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, çalışanlar için tam güvenli ve mutlu iş ortamı sağlarız.

Eğitime önem veren, mesleki eğitim ve gelişime olanak tanıyan, başarıyı ödüllendiren, sürekli eğitim ile çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunan ve motivasyonu arttıran bir yapıya sahibiz.

Hizmet performansını sürekli takip ederek, artması için çaba gösteririz.

Doğal kaynakları koruyarak ve atık yönetimini sağlayarak çevreyi koruruz. Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti ve uluslararası kalite yönetim sistem standartlarına, tüm ilgili yasal mevzuat hükümlerine uyuyor, tüm bu yönetim sistemlerinin etkinlik ve performansını sürekli denetler ve güncelleştiririz.

Proseslerimizin her evresinde ölçülebilir geliştirmeler sağlamak, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olmak, hedeflerle ilerlemek, sistemleri sürekli iyileştirmek, hizmetlerimizde kalitenin sürekliliğini sağlamak, sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemekteyiz.

 • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
 • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ‘ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,
 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.

POL.01  / 01.11.2017

SELAHATTİN UĞURLU

Yönetim Kurulu Üyesi