20.09.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13.03.2017 günlü 2017/10051 sayılı BKK yürürlükten kaldırılmış ve serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya TL ile yapılabilir hükmü getirilmiştir. Bu Karar 01.10.2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararının tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.