ENERJİ ETİKETLEMESİ ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

02 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3584 sayılı Karar ile “Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği” yürürlüğe girmiş olup 12.09.2011 Tarih 2011/2257 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükte olan “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.