ETİL ALKOLÜN GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRILDI.

25 Haziran 2022 Cumartesi yayımlanan 31877 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5745 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;

2207.20.00.10.13 GTİP’li Tarım ürünlerinden elde edilen dökme etil alkolün gümrük vergi oranı %10’dan %25’e çıkartılmıştır.

2207.20.00.10.14 GTİP’li Tarım ürünlerinden elde edilen ambalajlı etil alkolün gümrük vergi oranı %15’den %30’a çıkartılmıştır.

Değişiklik yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girer.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.