FRANSA’DA DÜZENLENEN A.TR BELGELERİ HAKKINDA

Fransa’dan gelen ve orijinal olmayan A.TR belgeleriyle ilgili olarak aşağıdaki linkte belirtilen yazı yayımlanmıştır.

Yazı içeriğinde; Fransa Gümrük İdaresi’nden alınan bir bildirimde, mücbir sebep nedeniyle ülkelerindeki mevcut sistemde dolaşım ve menşe ispat belgelerinin MEDOS gibi bir elektronik sistem üzerinden onaylanmadığı, ihracatçı tarafından kağıt ortamında hazırlanan söz konusu belgelerin ıslak olarak imzalanarak taranmak suretiyle elektronik posta vasıtasıyla İdarelerine iletildiği, İdarenin belgenin çıktısını alıp imzalama ve mühürleme işlemini yaptıktan sonra belgeyi tekrar taradığı ve ihracatçıya yine elektronik posta yoluyla gönderdiği ifade edilmektedir.

Belgelerin teyidi ilgili Fransız yetkili makamları için yer verilen e-posta adreslerine mesaj gönderilmek suretiyle yapılabileceği ifade edilmektedir.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.