GARANTİ BELGESİ, SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

13.06.2014 Tarih 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik ve ilaveler olmuştur. Değişikliklerden en önemlisi Kalıcı veri saklayıcısı tanımının gelmiş olmasıdır.

Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,” ifade eder.

Yönetmelik değişikliği 01.01.2021 Tarihinde yürürlüğe girecektir.

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.