GECİKME ZAMMI ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

21 Temmuz 2022 Tarih 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir. Bu oran daha önce %1,6’ idi.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.