GECİKME ZAMMI ORANI DEĞİŞTİ

1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verildiği ifade edilmektedir. Bu oran daha önce %2’ydi.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.