GECİKME ZAMMI ORANI DEĞİŞTİRİLDİ
6183 Sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULU HAKKINDA KANUNUN 51.inci maddesinde belirtilen her ay için ayrı ayrı olarak uygulanan gecikme zammı %2 olarak belirtilenmiştir.
Detaylar için lütfen tıklayınız