GECİKME ZAMMI ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

1592 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.