BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI DAĞITIMINDA DEĞİŞİKLİK

23 Aralık 2021 Tarih 31698 Sayılı Resmi Gazetede “Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılacağı, azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanacağı, mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamayacağı ifade edilmektedir.

Yapılan bu değişikle, BK072 kodlu 2106.10.80 ve 2106.90.98 GTİP’li Birleşik Krallık menşeli ürünlerin beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) kullanılarak dağıtılacak tarife kontenjanı indirimi her bir firma için azami 20 Ton olarak belirlenmiş olup 7 gün geçtikten sonra yeni bir tarife kontenjanı indirimi kullanma hakkı tanınmıştır. Bu değişiklikle tarife kontenjanı indiriminden birçok firmanın yararlanacağı ön görülmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

İRAN MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI DAĞITIMINDA DEĞİŞİKLİK

23 Aralık 2021 Tarih 31698 Sayılı Resmi Gazetede “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılacağı, azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanacağı, mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamayacağı ifade edilmektedir. Yapılan bu değişikle,

İRAN005 kod numaralı 0703.20,

İRAN015 kod numaralı 0802.11 ve 0802.12,

İRAN016 kod numaralı 0802.32.00.00.00,

İRAN017 kod numaralı 0804.10.00.00.00,

İRAN021 kod numaralı 0807.11.00.00.00 ve 0807.19.00.00.00

GTİP’li İran menşeli ürünlerin beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) kullanılarak dağıtılacak tarife kontenjanı indirimi her bir firma için azami oranlar tabloda belirlenmiş olup 7 gün geçtikten sonra yeni bir tarife kontenjanı indirimi kullanma hakkı tanınmıştır. Bu değişiklikle tarife kontenjanı indiriminden birçok firmanın yararlanacağı ön görülmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

MISIR MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI DAĞITIMINDA DEĞİŞİKLİK

23 Aralık 2021 Tarih 31698 Sayılı Resmi Gazetede “Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılacağı, azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanacağı, mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamayacağı ifade edilmektedir. Yapılan bu değişikle,

MIS03 kod numaralı 0703.20,

MIS08 kod numaralı 09.09,

MIS12 kod numaralı 12.02

GTİP’li Mısır menşeli ürünlerin beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) kullanılarak dağıtılacak tarife kontenjanı indirimi her bir firma için azami oranlar tabloda belirlenmiş olup 7 gün geçtikten sonra yeni bir tarife kontenjanı indirimi kullanma hakkı tanınmıştır. Bu değişiklikle tarife kontenjanı indiriminden birçok firmanın yararlanacağı ön görülmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

MOLDOVA MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI DAĞITIMINDA DEĞİŞİKLİK

23 Aralık 2021 Tarih 31698 Sayılı Resmi Gazetede “Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılacağı, azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanacağı, mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamayacağı ifade edilmektedir. Yapılan bu değişikle,

MD006 kod numaralı 0802.31.00.00.00, 0802.32.00.00.00, 0802.90.85.00.00

GTİP’li Moldova menşeli ürünlerin beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) kullanılarak dağıtılacak tarife kontenjanı indirimi her bir firma için azami 20 ton belirlenmiş olup 7 gün geçtikten sonra yeni bir tarife kontenjanı indirimi kullanma hakkı tanınmıştır. Bu değişiklikle tarife kontenjanı indiriminden birçok firmanın yararlanacağı ön görülmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

ŞİLİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI DAĞITIMINDA DEĞİŞİKLİK

23 Aralık 2021 Tarih 31698 Sayılı Resmi Gazetede “Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılacağı, azami miktarı aşan kısım için ise ithalat rejimi hükümleri uygulanacağı, mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamayacağı ifade edilmektedir. Yapılan bu değişikle,

ŞİLİ026 kod numaralı 0802.11, 0802.12, 0802.31.00.00.00, 0802.32.00.00.00

GTİP’li Şili menşeli ürünlerin beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) kullanılarak dağıtılacak tarife kontenjanı indirimi her bir firma için azami 20 ton belirlenmiş olup 7 gün geçtikten sonra yeni bir tarife kontenjanı indirimi kullanma hakkı tanınmıştır. Bu değişiklikle tarife kontenjanı indiriminden birçok firmanın yararlanacağı ön görülmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız