GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ

11.03.2021 Tarih 31420 sayılı Resmi Gazetede GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Bu yönetmelik aşağıdaki hususları kapsar.

  • Bu Yönetmelik, ürünlere ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya teknik düzenleme bulunsa dahi insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği veya belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler içermediği durumlarda uygulanır.
  • Bu Yönetmelik; piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş tüm ürünlere uygulanır.
  • Bu Yönetmelik, elektronik satışlar ve diğer uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleşen satışlar dahil, satış tekniğine bakılmaksızın tüm ürünlere uygulanır.
  • Bu Yönetmelik, bir hizmet esnasında tüketicilere sunulan ürünlere uygulanır. Tüketiciye hizmet sunanlar tarafından kullanılan veya işletilen ekipmanları kapsamaz.
  • Bu Yönetmelik, antika ürün veya kullanımından önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ürün olarak tedarik edilen kullanılmış ürünlere, tedarikçinin tedarik ettiği kişiye bu konuda açıkça bilgi vermesi koşuluyla uygulanmaz.

Bu Yönetmelik Genel Ürün Güvenliğine İlişkin 2001/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik 12/3/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.