GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

16.06.2022 Tarihli Resmi Gazetede Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) yayımlanmıştır.

Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkelere (ekteki tebliğde ülke listesi mevcuttur), ihracat veya ithalat yapan ve yapılan ihracat ve ithalat beyanlarında FORM A belgesi veya Menşe Beyanı ibraz eden veya düzenlenen işlemlerde değişiklik olmuştur.

Tebliğde özetle;

  1. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçılar veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler için başvurularda Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ibraz edileceği,
  2. Kayıtlı ihracatçıların GTS kapsamında yapılan beyanlarda Form A belgesi yerine menşe beyanı düzenleneceği,
  3. Belirli şartları taşıyan Form A belgelerinin bir süre daha kullanılabileceği

İfade edilmiştir.

 Değişikliklerinde görüldüğü güncel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız