GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI DEĞİŞTİ

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin 2021/1 sayılı Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payları değiştirilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.