GERİ KAZANIM KATILIM PAYLARININ BEYANI HK.

22.02.2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanununa Ek-11 madde de değişikliğe giderek “geri kazanım katılım payları” tahsilatlarının Çevre Bakanlığından alınarak, firmaların kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan yapılarak tahsilinin yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre; Listede belirtilen eşyalar için “geri kazanım katılım payları” ürünün piyasaya sürüldüğü / ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar firmanızın bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödeneceği ifade edilmektedir. Yapılan değişiklik ile İTHAL EDİLDİĞİ ifadesi eklendiği için listede belirtilen eşyalar için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine beyanda bulunulması gerekmektedir.

Konu takibimizde olup tüm gelişmeler Sizlerle paylaşılacaktır. 2019 Yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24.04.2019 tarihine kadar bağlı olduğunuz vergi dairesine verilebilecektir. İthalat esnasında konuyla ilgili bir işlem yapılmamakta olup liste kapsamında yer alan ürünlerin Vergi Dairesine beyan edilmesi ve ödenmesi için ilgili departmanınızın bilgilendirilmesi ve aksiyon alınmasını tavsiye ederiz.

Listeye ulaşmak için lütfen tıklayınız

Bilginize sunarız.

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.