GERİ VERME TALEPLERİ HK.

17.12.2021 Tarih 31692 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SERİ NO: 181 GÜMRÜK İŞLEMLERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ile 01.01.2022 tarihi itibariyle gümrük yönetmeliğinin 500’üncü maddesinde belirtilen geri verme veya kaldırma işlemlerine konu tutarlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 500 – (1) Gümrük vergilerinin;

  1. a) 742.000 TL’ye (500.000TL) kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,
  2. b) 7.429.000TL’ye (5.000.000TL) kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri,
  3. c) 7.429.000TL’nin (5.000.000TL) üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık,

yetkilidir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.