GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN COVID-19 TALİMATI

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 Tarih 21817801-305.04.01.02-E-1003239 sayılı COVID-19 Pandemisine Yönelik İthalat Resmi Kontrollerine Yönelik Tedbirler konulu yazısında İthalat işlemlerinin ikinci bir talimata kadar aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütüleceği ifade edilmiştir.

  1. İthale konu ürüne Sağlık Sertifikası düzenlemeye ve/veya onaylamaya yetkili resmi otorite tarafından düzenlenen/onaylanan sertifikaların, yetkili otorite mail adresinden Müdürlüğünüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nün resmi e-posta (PlakaKodu.gidayem@tarimorman.gov.tr) adresine iletilmesi durumunda, Müdürlüğünüzce dosyasında saklanmak üzere çıktısı alınacak ayrıca sertifikanın soft hali (ıslak imzalı mühürlü kağıt hali) aranmadan işlemlere devam edilmesi,
  2. Sertifikanın yetkili otorite tarafından e-posta ile iletilememesi durumunda kağıt ortamında evrak birimine sunulan sertifikaların evrak biriminde oluşturulan karantina bölgesinde 24 saat bekletilmesinin ardından eldiven ve maske kullanmak suretiyle kontrolünün sağlanması,
  3. Gerek Bitkisel Gıda ve Yem ithalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gerekse Biyogüvenlik mevzuatı kapsamında üretici/ihracatçı/itha1atçı tarafından sunulması gereken beyanların, beyanı düzenleyenin imzası ve ilgili firmanın kaşesi bulunmak suretiyle, düzenleyen firma ya da firma uzantılı bir e-posta adresinden Müdürlüğünüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nün resmi e-posta (PlakaKodu.gidayem@tarimoıman.gov.tr) adresine gönderilmesi durumunda, Müdürlüğünüzce dosyasında saklanmak üzere çıktısı alınacak ayrıca belgenin soft hali (ıslak imzalı kaşeli kağıt hali) aranmadan işlemlere devam edilmesi,
  4. İlgili mevzuatı gereği analiz raporu sunulacak olması durumunda analiz raporunun, analizi yapan ilgili laboratuvar e-posta adresinden Müdürlüğünüz Gıda ve Yem Şube Müdür1üğü’nün resmi e-posta (PlakaKodu.gidayem@tarimoıman.gov.tr) adresine gönderilmesi durumunda, analiz raporunun çıktısı alınarak işlemlere devam edilmesi, raporun ayrıca soft hali (ıslak imzalı kaşeli kağıt hali) aranmadan işlemlere devam edilmesi,
  5. Ürün bildiriminde Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine yüklenen etiket örneği ve bileşen listesi vb. belgelerin sevkiyat aşamasında ayrıca soft hali (ıslak imzalı kaşeli kağıt hali) talep edilmemesi,
  6. 08.11.2019 Tarihli Talimatımız ile analiz sıklığına denk gelmese dahil %100 kimlik kontrolüne tabi tutulması talimatı verilen takviye edici gıdaların ithalatında, Bitkisel Gıda ve Yem ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı ekinde belirlenen analiz sıklığına göre gerekli ithalat kontrollerinin yapılması,

Talimatlandırılmıştır.

Talimata ulaşmak için tıklayınız.