GÖZETİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 16.06.2022 Tarih 31868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aşağıdaki eşyalar karşılarında belirtilen tutarda gözetim tebliğine dahil edilmiştir. ,

* 8424.90.80.00.19 GTİP’li diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği) için 12$ Birim gümrük kıymeti (ABD Doları/Kg)

* 8481.80.79.00.00 GTİP’li diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği) için 12$ Birim gümrük kıymeti (ABD Doları/Kg)

Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.