27 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan gözetim tebliği değişikliği ile tebliğ kapsamı eşyaların gözetim kıymetleri değişmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP Eşya Tanımı Birim Gümrük
Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
1204.00.90.00.00 Diğerleri 1.200
1205.10.90.00.00 Diğerleri 1.000
1205.90.00.00.00 Diğerleri 1.000
1206.00.91.00.19 Diğerleri 450 (1)(2)
1206.00.99.00.19 Diğerleri 450 (1)(2)
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 600
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 850
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.000
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 1.100

* Ton: Brüt ağırlık

(1) Yalnız kabuksuzlar için dönem ayrımı olmaksızın 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.

(2) 1 Şubat – 1 Temmuz (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde 380 ABD Doları/Ton uygulanır.”