GÖZETİM UYGULAMASI TEBLİĞİNDE (KAYIT BELGESİ) DEĞİŞİKLİK

02 Haziran 2020 Tarih 31143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/1 İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ ile tebliğ kapsamı belirtilen ürünlerin “bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir”. hükmü; “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi” kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre; tebliğ kapsamında olan 3005.90.31, 3005.90.50, 3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.12.00.00.19, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19, 3921.13, 3926.20.00.00.11, 3926.20.00.00.19, 3926.90.97.10.00, 4007.00, 4015.19, 41. Fasıl, 42. Fasıl, 43. Fasıl, 50. Fasıl, 51. Fasıl, 52. Fasıl, 53. Fasıl, 54. Fasıl, 55. Fasıl, 56. Fasıl, 57. Fasıl, 58. Fasıl, 59. Fasıl, 60. Fasıl, 61. Fasıl, 62. Fasıl, 63. Fasıl, 64. Fasıl, 65.04, 65.05, 67.04, 9113.90.00.10.00, 9113.90.00.20.00, 9404.21, 9404.29, 9404.30.00.00.00, 9404.90, 9607.11.00.00.00, 9607.19, 9607.20, 9619.00.30 Tarife pozisyonlarında olan eşyaların aynı araçta gelmesi ve toplam brüt ağırlıklarının 25 Kg üzerinde olması durumunda Kayıt Belgesi alınması mecburi hale gelmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.