GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI VE MENŞE YÖNETMELİĞİNDEN İNGİLTERE’NİN ÇIKARTILMASI HK.

31.12.2020 Tarihli 3.üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3352) ve Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İngiltere ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.