GÜMRÜK MEVZUATINDA BAZI İŞLEMLER İÇİN UYGULANACAK MİKTARLAR BELLİ OLDU.

31 Aralık 2019 Tarih 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan SERİ NO:163 Sayılı Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliği ile

I)- Gümrük Kanununun 241.inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 159,00 TL olarak belirlenmiştir.

II)- Gümrük Yönetmeliğinin 500. Maddesinde belirtilen Gümrük Vergilerinin geriverme ve kaldırma konusunda;

  • 277.000 TL’ye kadar geriverme ve kaldırma işlemleri ilgili gümrük müdürlüğü,
  • 1.418.000 TL’ye kadar geriverme ve kaldırma işlemleri Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü,
  • 1.418.000 TL üstü geriverme ve kaldırma işlemlerinde Bakanlığın yetkili olduğu belirtilmiştir.

III)- Gümrük Yönetmeliğinin 584. Maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 159,00 TL olarak belirlenmiştir.

IV)- 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122.nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 14,70 TL, diğer işlemler için 34,32 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 34,32 TL, diğer işlemler için 53,93 TL olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.