GÜMRÜK TAHAKKUKLARININ TAHSİLİ HAKKINDA

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.05.2020 Tarih 73421605-849.04-E-00054515705 Sayılı yazısında özetle;

  • Ödemelerin sadece halihazırda yetki verilmiş olan kamu bankaları (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası) aracılığı ile gerçekleştirilebileceği,
  • Ödemelerin saymanlık ya da gümrük idaresi bağına bakılmaksızın yukarıda belirtilen kamu bankalarının internet bankacılığı aracılığıyla veya herhangi bir şubesinden yapılabileceği,
  • Ödemelerin Ortak POS’ ta yer alan Kamu Bankaları Debit Kartı ile de (Mevcut durumda sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank debit kartları ile) yapılabileceği,
  • Halihazırda kullanılan GÜMKART, Ortak POS cihazlarında da debit kart olarak
    kullanılabileceği,
  • Hali hazırda muhasebe birimlerince kullanılan Gümkart uygulamasının 01.06.2020 tarihi itibariyle kaldırılacağı                                                                                                                                ifade edilmektedir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.