GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

25.05.2022 Tarih 31846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Değişiklikler özetle;

  • 53/5 maddesi; “Gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurlarının öğrenildiği tarih yerine muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.” Olarak değiştirilmiştir.
  • 588.inci maddesi; laboratuvar tahliline itiraz neticesinde ikinci tahlil için numune başına alınan “650TL”, “885TL” olarak değiştiriliştir.
  • 197.nci maddesi; mevzuat gereği laboratuvar tahliline tabi tutulması gereken eşyanın rejim beyanında bulunulmadan laboratuvar tahliline tabi tutulması halinde numune başı Ek-24’te belirtilen tarife üzerinden ücret alınacağı, yükümlünün talebine istinaden gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin olarak istenilen tahlillerde ise numune başı 885TL alınacağı belirtilmiştir.
  • Ek-24’de belirtilen laboratuvar tahlil ücretleri ortalama %35 oranında artırılmıştır.
  • Bunların dışında eşyanın çıkışları, izinli gönderici ihracat uygulamaları, Basitleştirilmiş ihracat işlemleri ve antrepo izinleri konusunda değişiklikler olmuştur.

Değişiklik Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.