GÜMRÜK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

10.12.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Gümrük Yönetmeliğinin 205/4ç maddesi aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramıştır. Değişiklik 01.01.2021 Tarihinde yürürlüğe girecektir.

MEVCUT HALİ (31.12.2020 tarihine kadar geçerli)

MADDE 205 –(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;

ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,  menşe şahadetnamesi aranmaz.

YENİ HALİ (01.01.2021 Tarihinde yürürlüğe girecek)

MADDE 205 –(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;

ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47.nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,” menşe şahadetnamesi aranmaz.

Buna göre;

  • Avrupa Birliğinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen ithal eşyasında, ismen ifade edilen eşya bazlı (Örneğin Diş fırçası) veya GTİP olarak ülke bazlı bir Ticaret Politika Önlemi (Ek Mali Yükümlülük, İlave Gümrük Vergisi, Anti Damping, Gözetim Uygulaması, İhtisas Gümrük Uygulaması) var ise o eşya için menşe şahadetnamesinin olması gerektiği,
  • Eşya veya GTİP özelinde herhangi bir Ticaret Politika Önlemi yok ise Avrupa Birliğinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağı görülmektedir.

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.