HELAL AKREDİTASYON KURUMU HAKKINDA

 04.06.2022 Tarih 31856 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7408 Sayılı TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 18 Kasım 2017 Tarih 30244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7060 SAYILI HELAL AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’a aşağıdaki maddeler ilave edilmiştir.

3.üncü maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanır. Bununla birlikte, piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Helal Akreditasyon Kurumunca veya Helal Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunludur. İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmesine konu ürün ve hizmetlerin yurt için piyasaya arz edilmemesi kaydıyla, bu fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz.

Kanuna Ek Madde eklenmiştir.

İdari para cezaları

EK MADDE 1-(1) Bu kanunun 3.üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ve ikinci fıkrasına aykırı olarak akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Bu madde hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilir.

Bu maddeler 10 uncu ve 11 inci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Değişiklik kanununa ilişkin Kanuna ulaşmak için tıklayınız. 

7060 SAYILI HELAL AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’ a ulaşmak için tıklayınız.