İhracat Rejimi Gümrük İşlemleri

 • İhracat Gümrük İşlemleri(Normal İhracat)
 • Transit Ticaret Gümrük İşlemleri
 • Bedelsiz İhracat Gümrük İşlemleri

Geçici İhracat Gümrük İşlemleri

 • Geçici İhracat  Gümrük işlemleri
 • Ticari Kiralama Gümrük İşlemleri
 • Adi Kiralama Gümrük İşlemleri
 • ATA Karneli İhracat Gümrük İşlemleri
 • Fuar ve Sergi Amaçlı Geçici İhracat Gümrük İşlemleri
 • Özel Anlaşmalara Dayalı Gümrük İşlemleri

Dahilde İşleme Rejimi Gümrük İşlemleri

 • Dahilde İşleme İzin Belgeli Gümrük işlemleri (Belge)
 • Dahilde İşleme izinli gümrük İşlemleri (İzin)

Hariçte İşleme Rejimi Gümrük İşlemleri

 • Hariçte İşleme İzin Belgeli Gümrük işlemleri (Belge)
 • Hariçte İşleme izinli gümrük İşlemleri (İzin)