Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Gümrük İşlemleri

 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Gümrük İşlemleri(Normal İthalat)
 • Yatırım Teşvik/İzin İthalat Gümrük İşlemleri
 • Bedelsiz İthalat Gümrük İşlemleri

Geçici İthalat Gümrük İşlemleri

 • Geçici İthalat Rejimi Gümrük işlemleri
 • Ticari Kiralama Gümrük İşlemleri
 • Adi Kiralama Gümrük İşlemleri
 • ATA Karneli İthalat ve ihracat Gümrük İşlemleri
 • Fuar ve Sergi Amaçlı Geçici ithalat Gümrük İşlemleri

Dahilde İşleme Rejimi Gümrük İşlemleri

 • Dahilde İşleme İzin Belgeli Gümrük işlemleri (Belge)
 • Dahilde İşleme izinli gümrük İşlemleri (İzin)

Hariçte İşleme Rejimi Gümrük İşlemleri

 • Hariçte İşleme İzin Belgeli Gümrük işlemleri (Belge)
 • Hariçte İşleme izinli gümrük İşlemleri (İzin)