ID TRANSFER BİLDİRİM FORMLARI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 Tarih 38227880 sayılı yazısında Peşin, Vesaik ve Akreditif ödeme şekillerinde bankalar tarafından elektronik ortamda düzenlenen ID Transfer Bildirim Formlarının Gümrük İdarelerine beyanında yapılan hatalar ve mükerrer kullanılmasıyla ilgili olarak kontrollerin arttırılması ve azami dikkat edilmesi talimatlandırılmıştır. Bu konuda bir sorun yaşanmaması için ithalat mal bedeli transferlerinde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1)- İthalat Mal Bedeli transferleri için bankalara verilen talimatlarda “Proforma veya Ticari Fatura” numaralarını doğru olmalıdır.

2)- İthalat Mal Bedeli transferleri için bankalara verilen talimatlarda “transfer yapılan firma ve ihracat yapılan firma adı ve ülke adı doğru olmalıdır.

3)- İthalat Mal Bedeli transferleri için bankaya ödenen yurtiçi ve/veya yurtdışı banka komisyon ve masraf bilgilerinin tamamı bildirilmelidir.

4)- İthalat mal bedeli transferi yapılmışsa Antrepo Beyannamesi veya Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi tescil/onay öncesinde “ID Transfer Bildirim Formu” iletilmelidir.

5)- İthalat mal bedeli transferi eşyanın kıymetinin doğru olarak beyan edildiği göstermesi açısından  mümkün oldukça fatura tutarı üzerinden yapılmalıdır.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.  24.10.2018-38227880 sayılı GGM yazısı