TRANSFER BİLDİRİM FORMLARININ E-ORTAMDA SORGULANMASI HK.

ID Transfer Bildirim Formlarının https://uygulama.gtb.gov.tr/tbfsorgulama/ linkinden sorgulanabilecektir.