İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNE TABİ EŞYANIN İTHAL İŞLEMLERİNDE BEYAN EDİLMEYEN İHRACATCI BEYANI VEYA TEDARİKÇİ BEYANININ GERİ VERMEYE KONU EDİLMEDİĞİ HAKKINDA

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün aşağıdaki yazısında ilave gümrük vergisine tabi eşyanın ithalat işlemleri sırasında ihracatçı beyanı veya tedarikçi beyanının ibraz edilmesi gerektiği aksi halde sonradan ibraz edilen bu belgelerin geri vermeye konu edilemeyeceği ve ödenen ilave gümrük vergisinin iade alınamayacağı ifade edilmektedir.

Bu sebeple AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi ile gelen AB menşeli eşyalar ile ikili anlaşma yaptığımız çapraz menşe kümülasyonu kapsamındaki ülke menşeli eşyalara ait ithalat işlemlerinizde diğer evraklarla birlikte ihracatçı beyanı veya diğer menşe ispat belgelerinden birinin gelmesi gerekmektedir.

Bilginize sunarız.