İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA

31 Aralık 2019 tarih 30995 sayılı 5. mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’ de değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/56) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) de değişiklikler yapılmıştır.

Özetle;

  • İhracat bedelinin %80’inin TL’ye çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • İhracat bedelinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunluluğu devam etmekte olup bir bankaya satılma zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Uygulama tebliğ ile kalıcı hale gelmiştir.
  • 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın Vergi Dairelerince terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.
  • İhracat beyannamesinde belirtilen döviz türünden farklı bir döviz türü veya TL olarak getirilebilecektir.
  • İhracat genelgesinde yer verilen 90 günlük Ek Süre tebliğe eklenmiştir.
  • İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde kullanılan ödeme yöntemlerine ekleme yapılmıştır (Banka ödeme yükümlülüğü)
  • İhracat bedelinin yurda getirildiğinin tevsiki için bankalarca İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. (Kambiyo takibi devam edecektir.)
  • Açık bulunan ihracat hesapları için, tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacağı ifade edilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.