İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ.

İhracat Genelgesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğ değişiklilerine uygun olarak güncellenmiştir. İhracat Genelgesinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

  • Tebliğ’deki değişikliğe uygun olarak, getirilen dövizin %80’inin satılması (TL’ye çevrilmesi) ilişkin hükümler çıkarılmıştır.
  • Kambiyo takibine dahil olmayan ülkelere (halihazırda Irak ve Suriye) Lübnan eklenmiştir.
  • DAB ve DSB hükümleri kaldırılmış, ihracat bedelinin kabulüne ilişkin İBKB’ye ilişkin hükümler eklenmiştir.
  • Önceki Genelge hükmüne göre, 5000 ABD doları ve altındaki ihracatlar kambiyo takibine konu edilmiyordu. Ancak yapılan değişiklikle bu istisna kaldırılmış, sadece serbest bölgelere ihracat beyannamesi düzenlenmeden yapılan (SBİF ile yapılan) azami 5000 ABD dolar ihracatlar kambiyo takibinde istisna tutulmuştur.
  • Kapatmalarda aracı bankaya gümrük beyannamesinin örneğinin veya gümrük beyanname bilgilerinin verilmesine imkan getirilmiştir
  • İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün olması koşulu eklenmiştir.
  • Mal ihraç ve ithalinde tarafların aynı veya farklı kişiler olması ayrımı kaldırılmış olup, mahsup sonrası kalan tutarın yurda getirilmesi hükme bağlanmıştır.
  • İhracatçılar tarafından yurt dışındaki iştiraklerine gerçekleştirilen ihracatın söz konusu iştirake sermaye olarak eklenmesi halinde eklenen bedelin mahsup imkanı getirilmiştir.
  • Uluslararası yaptırımlar çerçevesinde bankaların kabul etmediği ihracat bedellerine ilişkin İBKB düzenlememesi sebebiyle açık kalan ihracat hesaplarının ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Müdürlüğünce doğrudan kapatılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
  • Tebliğ değişikliğine uygun olarak, 30.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın kapatılacaktır.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.