İHRACAT İŞLEMLERİ İÇİN DÜZENLENEN A.TR, EUR.1, EUR-MED DOLAŞIM BELGELERİ, D-8, İRAN VE MALEZYA MENŞE İSPAT BELGESİ İLE FORM-A VE MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ VE ONAYI HAKKINDA

 14.05.2018 tarihinden itibaren ATR dolaşım belgeleri, 28.05.2018 tarihinden itibaren EUR.1, EUR-MED Dolaşım belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran), Malezya Menşe Belgesi, 02 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Gümrük İdareleri tarafından vize işlemi yapılmayan Menşe Şahadetnameleri, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) ve onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan Basitleştirilmiş Usul A.TR Dolaşım Belgeleri’ Elektronik ortamda düzenlenmeye başlanacak ve onaylanacaktır.

Elektronik ortamda düzenlenen ve onaylanan yukarıdaki belgeler, eskiden olduğu gibi fiziki belgelere dökümü sağlanarak yurtdışına gönderilecektir. Belgeler üzerinde ıslak imza bulunmayacak, Ticaret odası ve Gümrük İdaresinin mühürlediği alanlarda E-kaşe ve QR kod olacaktır. Yurtdışı gümrükler bu QR kod veya belge üzerindeki GUID no ile belgenin doğruluğunu kontrol edebileceklerdir.

Elektronik belge düzenleme uygulaması, Şirketimizin kullandığı entegre gümrük programı üzerinden veya https://medos.tobb.org.tr linkinden bizim tarafımızdan elektronik imza ile giriş yapılarak kullanılacaktır.

Sistem 14.05.2018 tarihinde açılacak olup TOBB ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı entegre şekilde çalışacaktır.

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Bilginize sunarız, Saygılarımızla